„BLAST $1,000,000 Special Edition“ – uživatelská smlouva


Níže jsou vedeny všeobecné podmínky promo akce „BLAST $1,000,000 Special Edition“ (dále jen „promo akce“). Promo akci organizuje příslušná společnost skupiny 888 Group (dále jen „společnost“), která je provozovatelem webových stránek www.888poker.com (dále jen „webové stránky“). Účast hráče v této promo akci znamená úplné přijetí ustanovení uvedených níže hráčem.

 1. Promo akce bude zahájena 20. 12. 2016 a bude ukončena 2. 1. 2017 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené může společnost ve výjimečných případech ukončit tuto promo akci před koncem období promo akce, nebo naopak může období promo akce prodloužit, například z důvodu problémů spojených se zabezpečením nebo zneužitím bonusu.
 2. Turnaje BLAST $1,000,000 Special Edition budou zahájeny 26. 12. 2016 a budou ukončeny 2. 1. 2017.
 3. Osoby mladší 18 let nebo ve věku, kdy nejsou podle zákona dané jurisdikce oprávněné provádět hazardní aktivity zahrnuté ve službách webových stránek, podle toho, který věkový údaj je vyšší, se nesmí této promo akce zúčastnit. V jakémkoliv stádiu akce vás může společnost požádat o předložení důkazu vašeho věku anebo totožnosti. Neschopnost poskytnout dostatečný důkaz o vašem věku anebo totožnosti bude mít za následek vaši diskvalifikaci z promo akce.
 4. Účastnit se této promo akce mohou pouze členové, kteří se zaregistrovali na webových stránkách, kteří ale ještě neprovedli vklad na svůj účet u 888poker před použitím promo kódu (jak je definováno níže).
 5. Promo akce je omezena jen na jednoho (1) hráče na domácnost, na počítačový terminál anebo mobilní zařízení. Hráči se mohou této promo akce zúčastnit pouze jednou.
 6. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 7. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení společnosti, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 8. Podle bodů 2 až 5, pokud hráč provede svůj první vklad na svůj účet u 888poker během období promo akce alespoň ve výši 10 $ (USD), a pokud provede takový vklad se správným zadáním kódu promo akce „1MBLAST“ v pokladně, takový člen může přijmout 2 vstupenky na turnaj (dále jen „vstupenky na turnaj“), každou v hodnotě 5 $, které může použít ke hře v jakémkoliv turnaji s buy-in 5 $ nabízeném společností (dále jen „Turnaj“).
 9. Společnost může kdykoliv a podle svého vlastního uvážení omezit turnaje, v nichž může být vstupenka použita.
 10. Vstupenky na turnaje přiznané v rámci této promo akce mohou být použity pouze ke hře v turnaji.
 11. Vstupenky na turnaje nelze: (i) vyměňovat nebo proměňovat za peníze; (ii) spojovat dohromady za účelem vytvoření vstupenky s vyšší hodnotou; nebo (iii) převádět hráčem na jiného hráče.
 12. Vstupenkám na turnaje automaticky a okamžitě vyprší platnost nejpozději na konci období promo akce.
 13. V případě, že turnaj bude zrušen před jeho zahájením, vstupence na turnaj nevyprší ani nebude ukončena platnost, ale hráč ji bude moci použít v jiném turnaji společnosti.
 14. V jednom turnaji je možné použít pouze jednu vstupenku na turnaj.
 15. Peněžní bonusy přiznané během období promo akce mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijatého bonusu.
 16. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.
 17. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce, stejně jako „Všeobecné podmínky“ webových stránek a Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje.
 18. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit koncové datum nebo částku turnajů.
 19. Společnost může změnit tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, případů, kdy je to vyžadováno z bezpečnostních důvodů, v důsledku výjimečných okolností, které společnost nemůže ovlivnit, nebo v důsledku změn zákonů nebo předpisů. Pokud společnost, po vaší registraci v promo akci a před ukončením vaší účasti v promo akci, provede jakékoliv podstatné změny těchto všeobecných podmínek, tyto změny přiměřeným způsobem oznámí.